Sài Gòn xưa

Hình ảnh tuyệt đẹp của người Sài Gòn xưa trên đường phố trước 1975

admin

Mời các bạn xem lại những hình ảnh người Sài Gòn xưa các nẻo đường thân thuộc trước 1975. Nhìn ...

Tuyển chọn 50 tấm ảnh màu tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa (Phần 4)

admin

Tuyển chọn hình ảnh Sài Gòn xưa hơn 50 năm trước: Một vài hình ảnh khác trên đại lộ Lê ...

Tuyển chọn 50 tấm ảnh màu tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa (Phần 3)

admin

Xem lại 2 phần trước: Tuyển chọn 50 tấm ảnh màu tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa Tuyển chọn 50 ...

Thành phố Sài Gòn buổi ban đầu – Phần 2: Thời kỳ “tô điểm”

admin

Phần thứ 2 của loạt bài về quá trình xây dựng thành phố Sài Gòn của thực dân Pháp kể ...

Thành phố Sài Gòn buổi ban đầu – Phần 1: Những thay đổi trước và sau khi thành thuộc địa Pháp

admin

Nguyên bản của loạt bài viết này mang tên Thành phố Sài Gòn 100 năm về trước, đăng trên tạp ...

Góc ảnh Sài Gòn xưa và nay được chụp cùng vị trí – Loanh quanh các ngả đường xung quanh Nhà Thờ

admin

Mời các bạn xem lại bộ ảnh của nhà sử học Tim Doling, một người Mỹ chuyên nghiên cứu về ...

Hình ảnh Sài Gòn và vùng ngoại thành năm 1971-1972 qua 100 tấm ảnh của Dick Leonhardt

admin

Mời các bạn xem lại hình ảnh Sài Gòn được chụp năm 1971-1972, bộ ảnh của một nhân viên quân ...

Sài Gòn tuyệt đẹp năm 1963-1964 qua 70 tấm ảnh của Donald Pickett

admin

Mời các bạn xem lại bộ ảnh của Donald Pickett, một cố vấn quân sự Hoa Kỳ ở miền Nam ...

Sài Gòn tuyệt đẹp năm 1968-1969 qua 100 tấm ảnh của Brian Wickham

admin

Sau Tết Mậu Thân 1968, an ninh ở Sài Gòn được thắt chặt, nhiều hàng rào thép gai và các ...

Câu chuyện về Dinh Thống đốc đầu tiên ở Sài Gòn – Từ dinh Thủy sư Đề đốc trở thành trường Taberd (nay là Trần Đại Nghĩa)

admin

Nhiều người tưởng rằng Dinh Norodom là dinh Thống đốc Nam kỳ đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn, ...